SKOLBIO KARLSKRONA

Den 11 september såg 160 elever från tätortens gymnasieskolor Blodssystrar på bio, som en del av Carl International Filmfestival…

… ett par veckor innan träffades kommunens lärare och pedagoger för en inspirationsdag där Blodssystrar visades och Malin och Julia bland annat spred budskapet att det är fantastiskt med skolbio – och att det efter skolbiovisningar är guld värt med samtal och fortsatt fördjupande arbete med filmen man sett på olika sätt! Dokumentärfilm är ett fantastiskt verktyg i skolan!

 Blodssystrars skolbiovisning
Malin, Julia och lärare Malin från Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona
som på stående fot, tillsammans med sin kollega Catharina, bjöd in oss till klassrummet för att jobba vidare med deras elever efter Blodssystrars skolbiovisning.