Ur Bloggen ’Jenny på Wendes’, 18 maj 2019

Ur PRISBELÖNADE SVENSKALÄRAREN JENNY EDVARDSSONS BLOGG: Jenny på Wendes, EFTER ATT MALIN VARIT PÅ BESÖK I HENNES KLASSRUM PÅ WENDESGYMNASIET, KRISTIANSTAD: Två systrar, en filmare och en dokumentär. “Under läsåret har mina elever fått arbeta med ett par över-gripande teman. Det har handlat om miljö och klimat och det har handlat om mänskliga rättigheter. Vi […]

AVMedia Skåne samarbetar med mig!

Se prisbelönade filmen ’Blodssystrar’ en halvdag tillsammans dess producent/regissör! Malin Andersson kommer till din skola för att visa, samtala om/arbeta med ’Blodssystrar’. Filmens målgrupp är årskurs 7-9. Det går utmärkt att knyta Blodssystrar till värdegrundsarbete i klassrummen, som Malin också kan vara en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna på […]

Juni och Östra Göinge Utbildnings Center, Sibbhult – en av våren 2019’s bästa dagar!

AVMedia Skåne står för mitt och vårens sista filmbesök i deras regi, platsen är Sibbhults fina biograf med salongen full av elever som går på IM programmet, och vi hade fantastiska samtal tillsammans efter filmen om elevernas egna erfarenheter av flykt från Syrien, Palestina, Afghanistan och Irak. Jag blev mycket berörd, TACK lärare Therese Söderström […]

AVMedia Skåne-besök med Blodssystrar hos fordonselever på Wendesgymnasiet, Kristianstad, maj 2019

AVMedia Skåne erbjuder klasser ett klassrumsbesök av mej och visning av Blodssystrar och tack vare detta fick jag glädjen att hälsa på fordonstekniska eleverna och samtalen och diskussion tog nästan inte slut! Här har deras prisbelönta svenskalärare Jenny Edwadsson bloggat om vår dag tillsammans: Om fim-klassrumsbesök Ur Jenny Edwardssons blogg  

Cannes 2019 äntligen!

Hello Cannes! Finaste kollegorna på vårt Cannes arbetsmöte, Pia och Carolina från Skåne, … och min samproducent Alexandre Cornu från Marseille… ..och bästa Peter Milton Tack och hejdå Cannes för detta året!