Så här tyckte flera elever och lärare

Röst från elev


“Jag fick se en mycket intressant film vilket jag är väldigt glad för. Den väckte många känslor och det var spännande att få föra vidare ens tankar direkt till Malin efteråt eftersom hon vet i princip allt kring historien. Upplevelsen var unik och jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med och diskutera en films innehåll med själva skaparen. “ (Nils Holgerssonskolan, Simrishamn).

Röster från lärare efter Malins klassrumsbesök

Nu hoppas jag att fler lärare tar denna möjlighet och bjuder in Malin Andersson till sina klasser. Blodssystrar är en film som öppnar upp till diskussion och som fint knyter an till vår läroplans Grundläggande värden:

Jag tänker att det är i mötet med Den Andre som vi också får syn på oss själva –  samtidigt som vi får en ökad förståelse för vår egen verklighet.

(Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, Kristianstad).

Läs mer om Malins klassrumsbesök hos Jenny I bloggen ‘Jenny på Wendes’: http://jennypawendes.blogspot.com/2019/05/tva-systrar-en-filmare-och-en-dokumentar.html

“Malins besök var mycket inspirerande, eleverna fick god hjälp till att gå ytterligare ett steg i sin reflektion kring det de sett. Eget filmskapande står nu också högt på önskelistan! “  (Elsa Lakholm, Nils Holgersson-skolan, Simrishamn).

Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola!(…) Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Blodssystrar passade utmärkt in i projektet, då den handlar om två systrar från Azerbajdzjan som försöker skapa sig en tillvaro i Sverige. Filmen tar upp frågor om trauma, identitet, framtidsdrömmar och familj på ett naturligt sätt och är allmängiltig för elever från många olika bakgrunder, men eftersom våra elever till allra största del är nyanlända invandrare var intresset extra stort, och vi som pedagoger upplevde att även lite svårflörtade elever följde handlingen noga. Vi fick mycket positiv respons från elever som önskade att Malin skulle komma tillbaka till oss för ytterligare ett besök, gärna för att visa mera om film som hantverk och hur man berättar en historia. Vi planerar att samarbeta vidare med Malin Andersson kring att väcka intresse och förmedla kunskap om skapande och kreativa yrken. (…) inför nästa läsår, då vi hoppas ha egna ekonomiska medel för att kunna genomföra en heldag där eleverna får prova på eget filmskapande.” (Therese Söderström, Göinge Utbildningscentrum).

“ Eleverna och vi som lärare fick möjlighet att träna på att analysera och reflektera. Eleverna hade väldigt bra koll på filmen, händelser och orsakskedjor. I samtalen kunde de relatera och spegla, resonera utifrån konkreta händelsesamband men också livet i sin helhet. Det var en ödmjuk berättelse som också gav en ödmjuk bild på vårt eget liv. Besöket kan kopplas till kursplanen och de förmågor som genomsyrar den. Det vill säga att reflektera, diskutera, analysera och verbalt  framföra och motivera en upplevelse. Explicit tar det upp en del av det centrala innehållet i svenska, analysera språk. Det finns även andra beröringspunkter i LGR11 som ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och arbeta med gemensamma värden.
Malin har en lugn och trygg utstrålning med en ödmjuk inställning som gjorde att eleverna tog filmen på allvar men också såg en genre de vanligtvis inte utsätter sig själv för. Malin poängterade omtanke och ödmjukhet inför personen i filmen med en genuinitet. Vi som är lärare vet om att dessa detaljer ofta negligeras som något oviktigt, men är i själva verket mycket viktiga att vara medveten om då vi projicerar våra uppfattningar omedvetet.  Det är kvalitéer som gör det mer formella arbetet bättre och gångbart.” (Tobias Borg, IM-programmet, Åstorps utbildningscenter)

Fler utvärderingar från skolor som haft besök

 

Humleskolan, Bromölla

Jag och Malin har samarbetet tidigare. Första gången var när tvillingarna i “Blodssystrar” gick i årskurs 9 och jag undervisade dem. Vi hade ett projekt i dokumentärfilm på skolan (10-13 år sedan) och flickorna gjorde sin första film, det blev sedan roten till ett längre samarbete. Läs mer.

 

Ölyckeskolan, Löberöd

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Alla högstadielärare såg “Blodssystrar” på en studiedag och förutom att jag tycker det är en fantastisk och gripande film kände jag att den skulle gå hem hos även hos eleverna. Vilket den också gjorde. Läs mer.

 

Wendesgymnasiet, Kristianstad

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Det är viktigt att i undervisningen få möjlighet att diskutera och lyfta frågor som kan kopplas till de övergripande målen i läroplanen. Jag tänker exempelvis på skrivelserna i läroplanens första kapitel under rubriken Övergripande värden… Läs mer.

 

Hasslarödsskolan, Osby

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Jag stötte på Malin på Läromedelsmässan och blev nyfiken, kollade på kortversionen av filmen i Mediekatalogen och kände att det här skulle kunna utmana niorna så här i slutet av sista terminen i grundskolan. Bönade hos rektor som höll med, mycket tack vare att det inte skulle kosta skolan något. Läs mer.

 

Göinge Utbildningscenter, Sibbhult

Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola! En kollega till mig träffade Malin på en mässa, och efter denna första kontakt diskuterade vi i arbetslaget om ett besök skulle passa oss under vår temavecka för eleverna senare under terminen. Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Läs mer.

 

Nils Holgerssonskolan, Simrishamn

Vi arbetar ofta med film som underlag för skrivande och reflektion (multimodalt arbetssätt). När jag såg ert erbjudande kändes det som en mycket lockande möjlighet att få träffa en kvinna som gjort en angelägen film som visats internationellt och som vi dessutom hade möjlighet att diskutera tillsammans med Malin. Läs mer.

 

Sophiaskolan, Simrishamn

Malin kontaktade skolan med en förfrågan om vi ville ha ett filmbesök. Jag tittade på trailern till Blodssystrar och kände genast att det var en intressant film. Dels för att jag själv har arbetat i Malmö i en mångkulturell kontext och dels för att jag tycker att det är viktigt att lyfta fram kvinnors livsöden och verklighet. Läs mer.

 

Utbildningscentrum IM, Åstorp

Vi såg det som en möjlighet att arbeta med reflektion och analys genom mediet dokumentärfilm. En genre få av våra elever utsätter sig för. Det var också en möjlighet att göra något gemensamt då vi har ett stort flera klasser inom Individuella alternativet och språkintroduktionen. Det krävs för gemenskap och en god stämning ska utvecklas. Läs mer.

 

Utbildningscentrum IM, Hässleholm

Utvärdering på gång!