Ur Bloggen ’Jenny på Wendes’, 18 maj 2019

Ur PRISBELÖNADE SVENSKALÄRAREN JENNY EDVARDSSONS BLOGG: Jenny på Wendes, EFTER ATT MALIN VARIT PÅ BESÖK I HENNES KLASSRUM PÅ WENDESGYMNASIET, KRISTIANSTAD:

Två systrar, en filmare och en dokumentär.

“Under läsåret har mina elever fått arbeta med ett par över-gripande teman. Det har handlat om miljö och klimat och det har handlat om mänskliga rättigheter. Vi har varit på museet, sett ett par utställningar och haft workshops kopplat till dem. Vi har läst litteratur som knutit an till dessa teman. Vi har också alldeles nyligen haft en dokumentärfilmare på besök och det tänkte jag kort berätta om.

Jag fick reda på att AV Media Skåne erbjöd ett kostnadsfritt skolbesök. Jag läste vidare och insåg att det passade riktigt bra in i ett av våra övergripande teman (mänskliga rättigheter). Jag tittade på filmen Blodssystrar, som var utgångspunkt för skolbesöket, och kände att den skulle kunna vara intressant att visa eleverna samtidigt som den skulle vara riktigt utmanande.

I mina klasser har jag mest grabbar. De flesta är födda i Sverige och har bott på ett och samma ställe hela sin uppväxt. Många av dem bor på landet. I filmen är det två tjejer (tvillingar) man får följa. De har tvingats fly från sitt hemland. De bor i en storstad och de har fått flytta många gånger. Jag insåg att den här kontrasten skulle kunna leda till riktigt intressanta diskussioner.

Jag tog kontakt med Av Media Skåne och hörde mig för. Gällde erbjudandet även för gymnasiet? Jag fick ett positivt svar och kontaktuppgifterna till Malin Andersson, dokumentärfilmare. Hon kunde tänka sig komma till skolan, visa sin film och efter filmvisningen arbeta vidare med klassen. Superspännande, tyckte jag! Jag kollade med mina kollegor så att jag kunde få ha mina klasser i halvdagar och sedan fortsatta Malin och jag att planera filmvisningen.

Vi pratade först om att låta eleverna göra egna dokumentärer men insåg snart att tiden var för knapp. Vi hade endast en halvdag per klass. Istället diskuterade vi möjligheten att arbeta med fyrahörnsövningar och olika diskussionsfrågor. Malin tog fram ett fint arbetsmaterial efter våra samtal och detta material blev vår utgångspunkt när vi tillsammans träffade klasserna.

Hur blev då besöken? Jag måste säga att de blev riktigt bra. Dokumentärfilmen utmanade eleverna. Jag märkte det tydligt under filmvisningen. Flera av eleverna kommenterade och hade åsikter och tankar. Efter filmen lät Malin eleverna skriva ner alla sina tankar och eventuella frågor. Det visade sig att eleverna hade så många frågor att vi inte i någon grupp hann med de planerade fyrahörnsövningarna. Frågorna var blandade och kunde handla om både stort och smått, om filmen i sig men också om att göra film. Här kommer några av frågorna:

Varför får vi inte följa mamman? Var är hon någonstans?

Det nämns aldrig någon pappa? Varför inte det?

Hur har de råd att bo i lägenhet i Malmö?

Varför gifte hon sig?

Under hur lång tid följde du Julia och Johanna?

Hur går det till när du filmar?

Ställer du frågor till dem som de sedan besvarar eller får de bara prata helt fritt?

Varför får vi inte veta så mycket om hennes man?

Vad utsattes de egentligen för när de var inlåsta?

Hur kom du i kontakt med Johanna och Julia?

Är det deras riktiga namn?

Under samtalen kunde eleverna tydligt koppla till sig själva.

En del kunde känna igen sig, andra fastnade mer i de skillnader som fanns mellan deras eget liv och Johannas och Julias liv. Några lyfte att det är lätt att man dömer människor (genom exempelvis utseende) och att de egna fördomarna då styr en fel. Man tror att det är på ett visst sätt men när man får veta mer inser man att det är precis tvärtom.

Jag tror att Malin också uppskattade elevernas frågor och elevernas raka sätt. De lyfte allt det som de kom på utan att censurera sig.

Nu hoppas jag att fler lärare tar denna möjlighet och bjuder in Malin Andersson till sina klasser. Blodssystrar är en film som öppnar upp till diskussion och som fint knyter an till vår läroplans Grundläggande värden:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Gy11)

Jag tänker att det är i mötet med Den Andre som vi också får syn på oss själva samtidigt som vi får en ökad förståelse för vår egen verklighet.”

Ur Jenny Edvardssons blogg:

Jenny på Wendes, 18 maj 2019

AVMedia Skåne samarbetar med mig!

Se prisbelönade filmen ’Blodssystrar’ en halvdag tillsammans dess producent/regissör!

Malin Andersson kommer till din skola för att visa, samtala om/arbeta med ’Blodssystrar’.

Filmens målgrupp är årskurs 7-9. Det går utmärkt att knyta Blodssystrar till värdegrundsarbete i klassrummen, som Malin också kan vara en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna på olika sätt kan närma sig eget filmskapande med hjälp av Skapande Skola medel. Upplägget bestäms med fördel i samarbete med ansvarig lärare och förankras gärna i det ordinarie skolarbetet i form av teman. Exempel på teman där filmarbetet kan vara en förlängning och fördjupning av det vanliga skolarbetet är: toleransmångfald, allas lika värde, rätten till sitt eget liv, #metoo.

AV Media Skåne står för kostnaden för besöket! Hör av dig till Marie på AV Media Skåne för att anmäla ditt intresse

 

RÖSTER FRÅN LÄRARE EFTER KLASSRUMSBESÖK AV MALIN:

 

 “Nu hoppas jag att fler lärare tar denna möjlighet och bjuder in Malin Andersson till sina klasser. Blodssystrar är en film som öppnar upp till diskussion och som fint knyter an till vår läroplans Grundläggande värden: Jag tänker att det är i mötet med Den Andre som vi också får syn på oss själva – samtidigt som vi får en ökad förståelse för vår egen verklighet.” (Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, Kristianstad)

 

“Malins besök var mycket inspirerande, eleverna fick god hjälp till att gå ytterligare ett steg i sin reflektion kring det de sett. Eget filmskapande står nu också högt på önskelistan! “ (Elsa Lakholm, Nils Holgersson- skolan, Simrishamn)

 

”Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola!(…) Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Blodssystrar passade utmärkt in i projektet, då den handlar om två systrar från Azerbajdzjan som försöker skapa sig en tillvaro i Sverige. Filmen tar upp frågor om trauma, identitet, framtidsdrömmar och familj på ett naturligt sätt och är allmängiltig för elever från många olika bakgrunder, men eftersom våra elever till allra största del är nyanlända invandrare var intresset extra stort, och vi som pedagoger upplevde att även lite svårflörtade elever följde handlingen noga. Vi fick mycket positiv respons från elever som önskade att Malin skulle komma tillbaka till oss för ytterligare ett besök, gärna för att visa mera om film som hantverk och hur man berättar en historia. Vi planerar att samarbeta vidare med Malin Andersson kring att väcka intresse och förmedla kunskap om skapande och kreativa yrken. (…) inför nästa läsår, då vi hoppas ha egna ekonomiska medel för att kunna genomföra en heldag där eleverna får prova på eget filmskapande.” Therese Söderström, Göinge Utbildningscentrum.

 

”Eleverna och vi som lärare fick möjlighet att träna på att analysera och reflektera. Eleverna hade väldigt bra koll på filmen, händelser och orsakskedjor. I samtalen kunde de relatera och spegla, resonera utifrån konkreta händelsesamband men också livet i sin helhet. Det var en ödmjuk berättelse som också gav en ödmjuk bild på vårt eget liv. Besöket kan kopplas till kursplanen och de förmågor som genomsyrar den. Det vill säga att reflektera, diskutera, analysera och verbalt framföra och motivera en upplevelse. Explicit tar det upp en del av det centrala innehållet i svenska, analysera språk. Det finns även andra beröringspunkter i LGR11 som ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och arbeta med gemensamma värden.

Malin har en lugn och trygg utstrålning med en ödmjuk inställning som gjorde att eleverna tog filmen på allvar men också såg en genre de vanligtvis inte utsätter sig själv för. Malin poängterade omtanke och ödmjukhet inför personen i filmen med en genuinitet. Vi som är lärare vet om att dessa detaljer ofta negligeras som något oviktigt, men är i själva verket mycket viktiga att vara medveten om då vi projicerar våra uppfattningar omedvetet. Det är kvalitéer som gör det mer formella arbetet bättre och gångbart.” Tobias Borg, IM-programmet, Åstorps utbildningscenter

….OCH EN ELEV: “Jag fick se en mycket intressant film vilket jag är väldigt glad för. Den väckte många känslor och det var spännande att få föra vidare ens tankar direkt till Malin efteråt eftersom hon vet i princip allt kring historien. Upplevelsen var unik och jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med och diskutera en films innehåll med själva skaparen. “   Nils Holgerssonskolan, Simrishamn

 

 

.

Juni och Östra Göinge Utbildnings Center, Sibbhult – en av våren 2019’s bästa dagar!

AVMedia Skåne står för mitt och vårens sista filmbesök i deras regi, platsen är Sibbhults fina biograf med salongen full av elever som går på IM programmet, och vi hade fantastiska samtal tillsammans efter filmen om elevernas egna erfarenheter av flykt från Syrien, Palestina, Afghanistan och Irak. Jag blev mycket berörd, TACK lärare Therese Söderström och alla fina ungdomar!

AVMedia Skåne-besök med Blodssystrar hos fordonselever på Wendesgymnasiet, Kristianstad, maj 2019

AVMedia Skåne erbjuder klasser ett klassrumsbesök av mej och visning av Blodssystrar och tack vare detta fick jag glädjen att hälsa på fordonstekniska eleverna och samtalen och diskussion tog nästan inte slut!

Här har deras prisbelönta svenskalärare Jenny Edwadsson bloggat om vår dag tillsammans:

Om fim-klassrumsbesök Ur Jenny Edwardssons blogg