Skapande skola

DOKUMENTÄRFILM – SKAPANDE SKOLA

Dokumentärfilmsregissör- och producent Malin Andersson kan komma till din skola för att visa och samtala om filmen ’Blodssystrar’ och arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till filmen. Malin inspirerar och lär även elever att göra egna berättande filmprojekt, med hjälp av Skapande Skola!

Blodssystrars målgrupp är årskurs 7-9  samt gymnasiet och är ett suveränt sätt att arbeta med värdegrundsarbete i klassrummen. Ett arbete som Malin gärna är en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna lär sig att själva filma och berätta med hjälp av Ipads och Skapande Skola medel. Upplägget bestäms med fördel i samarbete med ansvarig lärare och kan om man vill förankras i det ordinarie skolarbetet i form av teman. Några exempel på teman där filmarbetet kan vara en förlängning och fördjupning av det vanliga skolarbetet är: toleransmångfald, allas lika värde, rätten till sitt eget liv, normer, mänskliga rättigheter, #metoo.

Förutom detta kan även åk 1-6 göra film inspirerat av verkligheten, med Malin som inspiration och pedagog och med Skapande Skola medel.

Kontaktuppgifter till Malin Andersson:
malin@malinanderssonfilm.com
Tel: 070-7335164
www.bloodsisters.se
www.malinanderssonfilm.com