AVMedia Skåne samarbetar med mig!

Se prisbelönade filmen ’Blodssystrar’ en halvdag tillsammans dess producent/regissör!

Malin Andersson kommer till din skola för att visa, samtala om/arbeta med ’Blodssystrar’.

Filmens målgrupp är årskurs 7-9. Det går utmärkt att knyta Blodssystrar till värdegrundsarbete i klassrummen, som Malin också kan vara en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna på olika sätt kan närma sig eget filmskapande med hjälp av Skapande Skola medel. Upplägget bestäms med fördel i samarbete med ansvarig lärare och förankras gärna i det ordinarie skolarbetet i form av teman. Exempel på teman där filmarbetet kan vara en förlängning och fördjupning av det vanliga skolarbetet är: toleransmångfald, allas lika värde, rätten till sitt eget liv, #metoo.

AV Media Skåne står för kostnaden för besöket! Hör av dig till Marie på AV Media Skåne för att anmäla ditt intresse

 

RÖSTER FRÅN LÄRARE EFTER KLASSRUMSBESÖK AV MALIN:

 

 “Nu hoppas jag att fler lärare tar denna möjlighet och bjuder in Malin Andersson till sina klasser. Blodssystrar är en film som öppnar upp till diskussion och som fint knyter an till vår läroplans Grundläggande värden: Jag tänker att det är i mötet med Den Andre som vi också får syn på oss själva – samtidigt som vi får en ökad förståelse för vår egen verklighet.” (Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, Kristianstad)

 

“Malins besök var mycket inspirerande, eleverna fick god hjälp till att gå ytterligare ett steg i sin reflektion kring det de sett. Eget filmskapande står nu också högt på önskelistan! “ (Elsa Lakholm, Nils Holgersson- skolan, Simrishamn)

 

”Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola!(…) Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Blodssystrar passade utmärkt in i projektet, då den handlar om två systrar från Azerbajdzjan som försöker skapa sig en tillvaro i Sverige. Filmen tar upp frågor om trauma, identitet, framtidsdrömmar och familj på ett naturligt sätt och är allmängiltig för elever från många olika bakgrunder, men eftersom våra elever till allra största del är nyanlända invandrare var intresset extra stort, och vi som pedagoger upplevde att även lite svårflörtade elever följde handlingen noga. Vi fick mycket positiv respons från elever som önskade att Malin skulle komma tillbaka till oss för ytterligare ett besök, gärna för att visa mera om film som hantverk och hur man berättar en historia. Vi planerar att samarbeta vidare med Malin Andersson kring att väcka intresse och förmedla kunskap om skapande och kreativa yrken. (…) inför nästa läsår, då vi hoppas ha egna ekonomiska medel för att kunna genomföra en heldag där eleverna får prova på eget filmskapande.” Therese Söderström, Göinge Utbildningscentrum.

 

”Eleverna och vi som lärare fick möjlighet att träna på att analysera och reflektera. Eleverna hade väldigt bra koll på filmen, händelser och orsakskedjor. I samtalen kunde de relatera och spegla, resonera utifrån konkreta händelsesamband men också livet i sin helhet. Det var en ödmjuk berättelse som också gav en ödmjuk bild på vårt eget liv. Besöket kan kopplas till kursplanen och de förmågor som genomsyrar den. Det vill säga att reflektera, diskutera, analysera och verbalt framföra och motivera en upplevelse. Explicit tar det upp en del av det centrala innehållet i svenska, analysera språk. Det finns även andra beröringspunkter i LGR11 som ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och arbeta med gemensamma värden.

Malin har en lugn och trygg utstrålning med en ödmjuk inställning som gjorde att eleverna tog filmen på allvar men också såg en genre de vanligtvis inte utsätter sig själv för. Malin poängterade omtanke och ödmjukhet inför personen i filmen med en genuinitet. Vi som är lärare vet om att dessa detaljer ofta negligeras som något oviktigt, men är i själva verket mycket viktiga att vara medveten om då vi projicerar våra uppfattningar omedvetet. Det är kvalitéer som gör det mer formella arbetet bättre och gångbart.” Tobias Borg, IM-programmet, Åstorps utbildningscenter

….OCH EN ELEV: “Jag fick se en mycket intressant film vilket jag är väldigt glad för. Den väckte många känslor och det var spännande att få föra vidare ens tankar direkt till Malin efteråt eftersom hon vet i princip allt kring historien. Upplevelsen var unik och jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med och diskutera en films innehåll med själva skaparen. “   Nils Holgerssonskolan, Simrishamn

 

 

.