HÖRBY 11-13 april

Enormt stort TACK till eleverna på Frostaskolan, G-hill och Ludvigborgsskolan som mottog Blodssystrar så fint och arbetade med filmen i tre dagar!

TACK till alla ni fantastiska människor som i Hörby såg till att kommunens högstadieelever fick se ’Blodssystrar’ som skolbio på biograf Metropol och sedan arbeta med filmen som en del av skolarbetet under tre dagar.
Ert värdegrundsarbete inspirerar och imponerar STORT och så gör de fina filmer som eleverna åstadkom på kort tid!

Flickor på Frostaskolan

Petra Kuritzén på Kultur och Fritidsförvaltningen,
Socialförvaltningens Caroline Jönsson, Catarina Svärd och Annika Svensson,
Enheten för förebyggande arbete/ folkhälsa
samt ett speciellt TACK för formidabelt arbete skolkurator Camilla de Banco, Frostaskolan
skolkurator Malin B Frank på Georgehillskolan
skolsköterska Jennie Leijon på Ludvigborgskolan
samt alla fantastiska och duktiga lärare på Frostaskolan, G-hill och Ludvigborgsskolan.

Malin och skolkurator Camilla de Banco
Marie P4 K-stad och flickor Frostaskolan
Julia, Carro och Malin
Förberedelser innan 3 skolbiodagar i Hörby
Frosta hjärta Blodssystrar
Flickor på Frostaskolan
Eftersnack många elever
8or arbetar med Blodssystrar i klassrummet