Studiedagen “Art Rich”, biograf Bian Eslöv – Visning av Blodssystrar & samtal med Malin

2018-03-06 08:30 - 17:00

Studiedagen Art Rich anordnas i Eslöv på biograf Bian – många intressanta föreläsare och filmvising av Blodssystrar, samt samtal med filmens skapare, Malin Andersson.

Syftet med studiedagen är att ge dig som arbetar inom skolan i Eslövs kommun, en ökad kunskap om estetiska läroprocesser och dess betydelse för elevernas måluppfyllelse. Dagen ska också ge dig inspiration till att använda olika och nya kulturuttryck i din fortsatta undervisning!