Filmvisning av Blodssystrar och värdegrundsarbete

Se med prisbelönade filmen ’Blodssystrar’ en halvdag tillsammans med dess producent/regissör!

Malin Andersson kommer till din skola för att visa, samtala om/arbeta med ’Blodssystrar’.

Filmens målgrupp är årskurs 7-9. Det går utmärkt att knyta Blodssystrar till värdegrundsarbete i klassrummen, som Malin också kan vara en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna på olika sätt kan närma sig eget filmskapande med hjälp av Skapande Skola medel. Upplägget bestäms med fördel i samarbete med ansvarig lärare och förankras gärna i det ordinarie skolarbetet i form av teman. Exempel på teman där filmarbetet kan vara en förlängning och fördjupning av det vanliga skolarbetet är: toleransmångfald, allas lika värde, rätten till sitt eget liv, #metoo.

AV Media Skåne står för kostnaden för besöket! Hör av dig till Marie på AV Media Skåne för att anmäla ditt intresse.

Kontaktuppgifter till Malin Andersson:
malin@malinanderssonfilm.com
Tel: 070-7335164
www.malinanderssonfilm.com
www.bloodsisters.se